alt text

Vlastnícka štruktúra spoločnosti

Príjmy spoločnosti

Naša spoločnosť je financovaná primárne z reklám

85%
príjmov predstavuje
inzercia
15%
podpora a
predplatné

Financovanie a investori

2017
Investor a spoluvlastník

V roku 2017 spoločnosť REFRESHER získala prvú veľkú investíciu vo výške 200 000 € od spoločnosti Asmira Solutions, s. r. o.

2022
Odkúpenie vlastníctva

V roku 2022 spoločnosť CB REF, j. s. a, odkúpila podiel od odchádzajúceho spoločníka a Asmira Solutions, s. r. o, a nadobudla 49 % podiel v spoločnosti.

2022
Významná investícia

Spolu so zmenou štruktúry vlastníctva a vstupom CB REF, j. s. a, získala spoločnosť REFRESHER investíciu vo výške 1 100 000 €.

Riadenie spoločnosti je v rukách zakladateľov a formát ostáva nezmenený.

Aktuálna štruktúra vlastníkov CB REF, j. s. a, je dostupná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s.
CB REF, j. s. a., nezasahuje a nemôže zasahovať do fungovania a nezávislosti redakcie, má len kontrolné mechanizmy spojené s alokáciou financií a na ochranu spoločníkov a vlastníkov akcií v CB REF, j. s. a.

Väčšinová a rozhodujúca časť podielov spoločnosti je v rukách pôvodných zakladateľov.